Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Zawór Serwisowy

Czym jest zawór serwisowy?

Zawory serwisowe to istotne elementy, gdy mówimy o instalacjach HVAC, zarówno klimatyzacyjnych, jak i chłodniczych. Często nazywane również zaworami izolacyjnymi, sensem działania zaworu serwisowego jest właśnie to: odizolowanie konkretnego elementu od reszty systemu, przy jednoczesnym przechowywaniu krążących w nim gazów płynnych. W ten sposób można wykonywać różne istotne czynności konserwacyjne bez konieczności przerywania regularnej pracy systemu, takie jak wycofywanie lub uzupełnianie ładunku czynnika chłodniczego w systemie HVAC.

Istnieje wiele rodzajów zaworów serwisowych, przeznaczonych do różnych zastosowań i o różnej funkcjonalności. Jednak ostatecznie cel zaworu serwisowego jest zawsze taki sam: wygodne zatrzymanie przepływu płynu do określonego urządzenia lub kierunku, bez zamykania obiegu płynu w całym systemie.

Jak działa zawór serwisowy?

W kontekście systemów HVAC, zawory serwisowe są zwykle zlokalizowane obok wylotu zespołu sprężarek. W ten sposób zawory serwisowe umożliwiają chwilowe odizolowanie sprężarki od reszty systemu i dostęp do jej ładunku chłodniczego bez przerywania prawidłowego funkcjonowania całego systemu. W ten sposób do portów systemu można podłączyć manometry chłodnicze, aby uzupełnić lub wycofać jego ładunek chłodniczy, bez konieczności całkowitego wstrzymania jego pracy. W systemie HVAC wygoda tej funkcjonalności jest oczywista: chcemy mieć cały czas kontrolowaną temperaturę w systemie.  Podobnie w układzie chłodniczym zawór serwisowy może umożliwiać tymczasowe oddzielenie komory sprężarki od portu parownika, na potrzeby konserwacji lub rozwiązywania problemów.

Ile istnieje rodzajów zaworów serwisowych?

Najczęściej spotykane typy zaworów serwisowych w systemach HVAC to dwupołożeniowe zawory serwisowe, trójpołożeniowe zawory serwisowe i zawory kulowe. Choć istnieją inne rodzaje bardziej specyficznych zaworów, to właśnie te są najczęściej spotykane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Zawór trójpołożeniowy, zwany również zaworem królewskim, jest bez wątpienia jednym z najczęściej stosowanych zaworów serwisowych w systemach HVAC. Zazwyczaj służy do podłączenia lub odcięcia zbiornika odbiorczego od przewodu cieczowego. Podobnie jest z połączeniem komory sprężarki z parownikiem, co umożliwia ich odizolowanie od siebie.

Dwupozycyjne zawory serwisowe są najbardziej rozpowszechnione w systemach klimatyzacyjnych. Umożliwiają one odizolowanie komory sprężarki od parownika układu, a wiele z nich zawiera również komorę na urządzenie dozujące. W ten sposób czynnik chłodniczy ma możliwość obejścia przez i wokół urządzenia dozującego, podczas gdy ciecz krąży w kierunku termostatycznego zaworu rozprężnego w komorze parownika.

Wreszcie, kulowe zawory serwisowe są najprostszymi z nich. Wskazują one po prostu kierunek przepływu czynnika chłodniczego i są wyposażone w trzpień służący do zatrzymywania lub wznawiania jego obiegu w układzie, podobnie jak w zwykłym domowym zaworze gazu lub wody. Ten typ zaworu jest bardziej ograniczony, ponieważ nie kontroluje przepływu w porcie, ale mają mniejsze szanse na wytworzenie nieszczelności niż inne typy zaworów.

Areacademy, zwycięzca nagrody Inicjatywa Przemysłowa Roku przyznanej przez ACR News Awards.