Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Rurki kapilarne

Co to jest kapilara?

Rurka kapilarna to rodzaj urządzenia dozującego, które jest stosowane przede wszystkim w urządzeniach chłodniczych i systemach HVAC, przeznaczonych do utrzymywania temperatury w układzie. Jest on instalowany pomiędzy układem skraplającym a parownikiem i dostarcza regulowaną ilość czynnika chłodniczego ze skraplacza do parownika, w zależności od ustalonej długości rury i jej średnicy. Jest to niezbędna część każdego systemu HVAC, ponieważ jej zadaniem jest kontrola przepływu czynnika chłodniczego.

Jak działa rurka kapilarna?

Nazwa tego typu rurki stosowanej w systemie HVAC pochodzi od jej zdolności do zatrzymywania cieczy poprzez działanie kapilarne. Przewody te są zatem zaprojektowane tak, aby zmienić wysokociśnieniowy ciekły czynnik chłodniczy w gazowy czynnik chłodniczy o niskim ciśnieniu, w zależności od długości i średnicy wewnętrznej rurki kapilarnej.

W ten sposób rurka kapilarna jest układem stałym, który nie ulega wahaniom przy zmianach obciążenia cieplnego. To właśnie średnica i długość decydują o jego przepustowości przy danym ciśnieniu. Innymi słowy, jest to długość i średnica wewnętrzna rurki kapilarnej, które określają jej zdolność do obniżania ciśnienia i regulowania przepływu czynnika chłodniczego pomiędzy jednostką skraplającą a jednostką parownika w systemie HVAC.

Łatwym sposobem zrozumienia działania rurki kapilarnej jest myślenie o niej jak o zwykłym wężu ogrodowym. Dlatego należy pamiętać o głównej zasadzie, że ciśnienie wychodzące z końca węża zależy głównie od jego długości, oraz średnicy rurki. Im dłuższa jest rurka, tym większy będzie spadek ciśnienia, natomiast im krótsza, tym większy będzie przepływ. Podobnie średnica wewnętrzna końcówki rurki jest istotnym czynnikiem decydującym o jej przepustowości. Na przykład zmiana średnicy końcówki przewodu o zaledwie 1,2 mm może praktycznie podwoić jego przepustowość.

Produkty powiązane

Ile istnieje rodzajów rurek kapilarnych?

Zdolność ograniczania ciśnienia przez rurkę kapilarną jest krytycznie związana z jej średnicą wewnętrzną. Jest to więc główny czynnik determinujący rodzaje rurek kapilarnych dostępnych na rynku HVAC. Średnica wewnętrzna rurek kapilarnych może się zmieniać już od 0,8 mm do 3,00 mm.

Jak przetestować rurkę kapilarną?

Rurki kapilarne są krytycznymi elementami każdego systemu HVAC, do tego stopnia, że zawsze powinny być odpowiednio przetestowane, aby zapewnić prawidłową pracę układu chłodzenia. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest sprawdzenie, czy system kapilarny jest odpowiednio zwymiarowany. Nie tylko musi ona odpowiadać rozmiarowi wskazanemu przez producenta systemu HVAC, obciążenie parownika musi również odpowiadać jego warunkom projektowym, a ładunek czynnika chłodniczego musi być odpowiedni.

Nieprawidłowo dobrana wielkość rurki kapilarnej może być przyczyną niewystarczającego spadku ciśnienia. Średnica wewnętrzna rurki kapilarnej nie powinna być zbyt duża, ani długość przewodu zbyt krótka. Podobnie, jeśli spadek ciśnienia jest zbyt duży, może to oznaczać, że średnica wewnętrzna rurki kapilarnej jest zbyt mała lub że długość rurki jest zbyt duża. Warto również skontrolować skraplacz i parownik pod kątem zabrudzeń lub zanieczyszczeń, a także sprawdzić poprawność działania silnika wentylatora.