Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Osuszanie

Osuszanie to proces usuwania wilgoci z pomieszczeń. Jest to proces tradycyjnie związany z konkretnymi urządzeniami zaprojektowanymi w tym celu; jednak tę funkcję pełnić mogą, a tym samym czynić środowisko zdrowszym, również klimatyzatory.

Jak działa osuszanie powietrza

Osuszanie można zdefiniować jako proces usuwania nadmiaru pary wodnej z powietrza, popularnie zwanej wilgocią. Jednak definicja ta może mieć również zastosowanie do dowolnego strumienia gazu i może odbywać się poprzez częściową kondensację pary, która jest oddzielana od takiego strumienia gazu. Istnieją różne metody przeprowadzania procesu osuszania; cel jest jednak taki sam we wszystkich z nich i jest związany z ciśnieniem i temperaturą powietrza. Więcej szczegółów na temat konkretnego procesu przedstawiono poniżej.

Proces osuszania

Proces osuszania to operacja, która ma na celu zmianę warunków wilgotności strumienia powietrza poprzez jego interakcję ze strumieniem wody. W procesie tym zachodzi jednoczesna wymiana zimna i materii bez obecności jakiegokolwiek zewnętrznego źródła ciepła. Materia, która jest przenoszona między fazami, jest substancją, która tworzy fazę ciekłą. Jest to kondensacja w przypadku osuszania i parowanie w przypadku nawilżania (proces odwrotny).

Rodzaje osuszania

W ramach osuszania można opisać różne rodzaje procesów. Związek między klimatyzacją a osuszaniem polega właśnie na tym, że oba procesy są połączone: klimatyzacja chłodzi powietrze pod stałym ciśnieniem, aż osiągnie temperaturę poniżej punktu rosy lub punktu skraplania.

1.- Osuszanie przez chłodzenie

Jest to rodzaj osuszania w konwencjonalnych systemach klimatyzacji, które działają na zasadzie sprężania pary. Chłodzą one powietrze pod stałym ciśnieniem poniżej temperatury punktu rosy, skraplając w ten sposób część pary zawartej w powietrzu. System sprężania pary musi zatem mieć niższą temperaturę niż wymagana do odprowadzania ciepła odczuwalnego.

2.- Osuszanie za pomocą zwiększonego ciśnienia

Jest to proces, który zachodzi, gdy powietrze w atmosferze jest sprężane aż do skroplenia.

3.- Osuszanie za pomocą środków osuszających:

W tym przypadku polega to na zastosowaniu substancji osuszającej, która bardzo skutecznie pochłania wilgoć i jest w stanie usunąć parę wodną z powietrza.

Można je zaliczyć do kategorii produktów HVAC. Skrót ten odnosi się do różnych warunków niezbędnych do utrzymania optymalnej jakości powietrza. Warunki te określają prawidłowy stopień nawilżania i osuszania, prawidłowy stopień ogrzewania i chłodzenia, prawidłowe warunki wentylacji i czystości powietrza, a także odpowiedni ruch powietrza w obwodzie.

Areacademy, zwycięzca nagrody Inicjatywa Przemysłowa Roku przyznanej przez ACR News Awards.