Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

HVAC

Termin HVAC jest jednym z najważniejszych terminów opisujących i wyjaśniających podstawowe pojęcia związane z klimatyzacją pomieszczeń – niezależnie od tego, czy mówimy o domu, czy firmie. Podamy teraz kilka niezbędnych definicji, które pozwolą zrozumieć tę koncepcję i jak najlepiej wykorzystać ją we wszystkim, co ma związek z klimatyzacją.

Znaczenie HVAC

HVAC to akronim oznaczający ogrzewanie, wentylację i klimatyzację. Właśnie dlatego używamy tych skrótów, aby odnieść się do wszystkich terminów niezbędnych do rozważenia i omówienia klimatyzacji dowolnej przestrzeni.

Elementy układu HVAC

Aby dowiedzieć się więcej o układzie HVAC, musimy przyjrzeć się różnym częściom, z których się składa:

1.- Otwory wylotowe

Układy HVAC zawierają części znane jako otwory wylotowe, które są odpowiedzialne za wydalanie wszystkich oparów generowanych przez sam układ grzewczy. Jeśli chodzi o konserwację otworów wylotowych w układzie HVAC, zawsze (i regularnie, mniej więcej raz w roku) konieczne jest sprawdzenie stanu kanałów powietrznych lub samego przewodu kominowego i dokonanie wszelkich niezbędnych napraw.

2.- Filtr

Filtr jest miejscem, w którym system HVAC pobiera powietrze z zewnątrz. Dlatego też konieczna jest okresowa wymiana filtrów, aby uniknąć ich zatkania i nasycenia. Zapewni to odpowiedni przepływ powietrza do systemu.

3.- Części elektryczne

Jest to część układu HVAC, w której odbywa się wymiana energii i zarządzanie nią w celu wykonania wszystkich niezbędnych funkcji. Jest to również część układu, w której występuje większość usterek.

4.- Kanały HVAC

Jest to szereg kanałów, przez które przepływa ciepłe lub zimne powietrze. Konieczne jest, aby kanały te były regularnie czyszczone (co dwa do pięciu lat), aby cały układ działał prawidłowo.

5.- Zespół zewnętrzny

Ta część jest jedną z najważniejszych i najbardziej widocznych części całego układu. W rzeczywistości jest to jedyny zespół, który jest zwykle znany właśnie dlatego, że znajduje się na zewnątrz: jest to moduł zewnętrzny, w którym znajduje się wentylator napędzający przepływ powietrza w całym układzie.

6.- Wężownice układu HVAC

Wężownice są kolejną zewnętrzną częścią układu HVAC i składają się z szeregu pętli, które chłodzą powietrze za pomocą ciekłego czynnika chłodniczego. Zapobiegają one również przegrzaniu całego obwodu.

7.- Sprężarka

Sprężarka to część, która obsługuje zespół zewnętrzny. Odpowiada ona w szczególności za zmianę stanu czynnika chłodniczego z gazowego na ciekły, a następnie przesłanie go do cewek. Jest to zatem jeden z najważniejszych elementów w całym obwodzie HVAC. Wraz z układem elektrycznym jest to część układu HVAC, w której zwykle występuje największa liczba usterek.

8.- Powrót powietrza

Jak sama nazwa wskazuje, ta część układu HVAC jest przeznaczona do zapewnienia przepływu powietrza z powrotem do obwodu.

9.- Dmuchawa

Jako uzupełnienie powyższego, dmuchawa pobiera gorące powietrze z centralnego punktu zespołu.

Działanie układu HVAC

Układ HVAC zawiera gaz, który jest sprężany, co powoduje wzrost temperatury. Powszechnie wiadomo, że wzrost ciśnienia gazu zawsze oznacza wzrost temperatury i jest to w rzeczywistości najważniejsza zasada, na której opiera się układ HVAC. Po podgrzaniu pod ciśnieniem stopniowo schładza się, stając się cieczą o niskiej temperaturze. To właśnie ta ciecz przepływa przez zawór rozprężny i ostatecznie odparowuje, tworząc zimny gaz o niskim ciśnieniu.

Kolejnym krokiem jest transport gazu przez otwory wentylacyjne podczas pracy całego układu. Cały proces jest kontrolowany przez termostaty, które zatrzymują proces lub wstrzymują go w razie potrzeby.

Zastosowania układu HVAC

Układy HVAC mają wiele zastosowań. Poniżej wymieniono kilka najważniejszych z nich.

1.- Wentylacja

Jest to proces wymiany powietrza w każdej zamkniętej przestrzeni. Powietrze jest doprowadzane z zewnątrz, aby zagwarantować jakość powietrza wewnątrz.

2.- Ogrzewanie

Proces, w którym ciepło jest dodawane do pomieszczenia w celu zwiększenia jego temperatury. Tutaj coraz większy nacisk należy kłaść na wydajność. Proces jest realizowany za pomocą pompy ciepła do dostarczania energii oraz silników wentylacyjnych do wyciągania i dostarczania.

3.- Chłodzenie

Innym ważnym zastosowaniem układu HVAC jest chłodzenie pomieszczeń. Można to zrobić za pomocą sprężarki, która zamienia gaz w ciecz, a następnie ją rozpręża, lub poprzez nebulizację kropelek wody w strumieniu powietrza, tak aby chłodziły powietrze podczas parowania.

4.- Czyszczenie

Układ HVAC może również dbać o oczyszczanie powietrza, filtrując jego cząsteczki, usuwając kurz, pyłki itp. Jest to coraz ważniejsza kwestia, szczególnie dla osób mieszkających w miastach lub mających problemy z alergią.

5.- Osuszanie/nawilżanie

Polega to na zwiększaniu lub zmniejszaniu wilgotności w pomieszczeniu w celu utrzymania jej na akceptowalnym poziomie, co jest niezbędne dla zdrowia układu oddechowego i zapobiegania pojawianiu się pleśni i grzybów.

6.- Ruch powietrza

Jest to operacja, dzięki której układ HVAC może transportować powietrze z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia, aby zapobiegać przeciągom.

Areacademy, zwycięzca nagrody Inicjatywa Przemysłowa Roku przyznanej przez ACR News Awards.