Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

1.Informacja o administratorze w zakresie przetwarzania danych umieszczonych na oficjalnej stronie internetowej AREA COOLING SOLUTIONS SAU na portalu społecznościowym

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (GDPR) i ustawie organicznej (ES) 3/2018, z dnia 5 grudnia (LOPDGDD), AREA COOLING SOLUTIONS SAU, zwana dalej Administratorem danych, pragnie poinformować użytkowników tej sieci społecznościowej o swojej polityce dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych tych osób, które dobrowolnie uzyskują dostęp do oficjalnej strony internetowej ZAMAWIAJĄCEGO i korzystają z niej. Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do tej oficjalnej strony internetowej WYKONAWCY i korzystają z niej, to oznacza to, że wyraźnie akceptują oni niniejszą politykę prywatności i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z jej postanowieniami.

2.Dane osób niepełnoletnich i prawnie niezdolnych do wyrażenia zgody

Dostęp do tej sieci społecznościowej i rejestracja w niej są zabronione dla osób poniżej czternastego (14) roku życia. Podobnie, osobom poniżej czternastego (14) roku życia zabrania się również dostępu do oficjalnej strony internetowej ZAMAWIAJĄCEGO i korzystania z niej. Jeżeli użytkownik jest niezdolny do czynności prawnych, to WYKONAWCA informuje go niniejszym, że do dostępu i korzystania z tej oficjalnej strony internetowej WYKONAWCY konieczna jest zgodna pomoc jego rodzica lub opiekuna prawnego, lub jego przedstawiciela prawnego. WYKONAWCA będzie wyraźnie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może wynikać z korzystania z jego oficjalnej strony internetowej przez osoby niepełnoletnie i niezdolne do czynności prawnych, przy czym odpowiedzialność ta spoczywa w każdym przypadku na ich przedstawicielach prawnych.

3.Określenie celu działalności administratora plików

Użytkownik zostaje poinformowany, że nie jest w stanie określić celu działalności administratora plików.

Użytkownik zostaje poinformowany, że KONTROLER, z siedzibą w CARRER VALENCIA, 17-19 NAVE 4, – 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona), jest administratorem plików i przetwarzania, za pomocą którego dane osobowe użytkownika są zbierane i przechowywane w wyniku zarejestrowania się przez tego użytkownika na oficjalnej stronie internetowej KONTROLERA i korzystania z niej na tym portalu społecznościowym, bez uszczerbku dla przetwarzania, za które odpowiedzialny jest właściciel portalu społecznościowego, w którym znajduje się nasza strona.

4.Cele, dla których gromadzone są dane osobowe, informacje i zgody

Dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika WYKONAWCY, za pośrednictwem jego oficjalnej strony internetowej, będą stanowiły część przetwarzania danych, za które odpowiedzialny jest WYKONAWCA. Celem tego przetwarzania jest zaoferowanie użytkownikowi informacji o WYKONAWCY, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, SMS-ów, społeczności społecznych lub jakiegokolwiek innego nośnika elektronicznego lub fizycznego, obecnego lub przyszłego, co umożliwia wysyłanie komunikatów handlowych i biuletynów do subskrybowanych użytkowników, wymianę informacji z WYKONAWCĄ i innymi użytkownikami oraz nawiązanie komunikacji ze stronami trzecimi.
Użytkownik może swobodnie korzystać z oficjalnej strony internetowej WYKONAWCY, z tej sieci społecznościowej, a w konsekwencji, jeżeli użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie swoich danych dla tych celów, to nie może z niej korzystać ani podawać swoich danych osobowych.
Użytkownik może wykorzystywać tę oficjalną stronę internetową WYKONAWCY do dzielenia się tekstami, zdjęciami, filmami wideo oraz innymi rodzajami informacji i/lub treści, które będą podlegały zarówno niniejszej polityce, jak i Standardom i Warunkom obowiązującym na Platformie. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, by wszystkie publikowane przez niego treści były zgodne z obowiązującymi przepisami, niniejszą polityką i Standardami Platformy.
Użytkownik może publikować na tej oficjalnej stronie internetowej WYKONAWCY wyłącznie dane osobowe, zdjęcia i informacje lub inne treści, których jest właścicielem lub posiadaczem, lub do których uzyskał upoważnienie stron trzecich.
ZAMAWIAJĄCY będzie miał prawo do usunięcia z tej oficjalnej strony internetowej – jednostronnie i bez uprzedniej komunikacji lub autoryzacji użytkownika – wszelkich treści opublikowanych przez użytkownika, gdy narusza on lub łamie obowiązujące przepisy prawne, normy określone w niniejszej polityce oraz Standardy Platformy.

5.Identyfikacja odbiorców, którym ZAMAWIAJĄCY zamierza przekazywać lub komunikować dane

 

Użytkownik jest informowany o tym, że w przypadku, gdy użytkownik ma zamiar przekazywać dane, to nie ma prawa ich przekazywać.

Użytkownik zostaje poinformowany, że wszelkie informacje i treści opublikowane na oficjalnej stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO na portalu społecznościowym mogą być widziane przez wszystkich innych użytkowników oficjalnej strony internetowej i platformy portalu społecznościowego. W związku z tym wszelkie informacje i treści publikowane przez użytkownika na oficjalnej stronie internetowej WYKONAWCY w tym portalu społecznościowym będą przekazywane innym użytkownikom z samej natury tej usługi.
ZAMAWIAJĄCY zamierza przekazywać lub podawać do wiadomości dane jedynie sądom, trybunałom, organom administracji publicznej i właściwym władzom o charakterze administracyjnym, do czego zobowiązuje go obowiązujące ustawodawstwo.

6.Inni usługodawcy zewnętrzni

Wykonawca informuje o tym, że nie jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych.

WYKONAWCA informuje użytkownika, że firma ta jest jedynie administratorem danych i gwarantuje poufność, bezpieczeństwo i przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą polityką w odniesieniu do tych danych użytkownika o charakterze osobowym, które gromadzi za pośrednictwem tej oficjalnej strony internetowej na tej sieci społecznościowej; nie może ona ponosić żadnej odpowiedzialności za późniejsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które może być dokonywane zarówno przez właściciela sieci społecznościowej, jak i zewnętrznych dostawców usług społeczeństwa informacyjnego, którzy mogą mieć dostęp do tych danych poprzez świadczenie swoich usług lub prowadzenie swojej działalności, strony trzecie tworzące hiperłącza do sieci społecznościowej lub tych kontrolerów, do których WŁAŚCICIEL odsyła użytkowników zapisanych na tej oficjalnej stronie internetowej za pośrednictwem hiperłączy.

7.Jakość danych

Wykonawca informuje użytkowników, że o ile nie istnieje prawnie ustanowiona reprezentacja, żaden użytkownik nie może posługiwać się tożsamością innej osoby i przekazywać jej danych osobowych; użytkownicy muszą zawsze pamiętać, że mogą podawać jedynie dane osobowe odpowiadające ich własnej tożsamości, które muszą być właściwe, istotne, aktualne, dokładne i prawdziwe. W każdym przypadku użytkownicy muszą szanować prywatność stron trzecich, bez względu na to, czy są one użytkownikami sieci społecznościowej lub oficjalnej strony internetowej ZAMAWIAJĄCEGO, w takiej sieci społecznościowej, czy też nie.

8.Prawa przysługujące Podmiotowi Danych:

  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
  • Prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (agpd.es), jeżeli uznasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

9.Inne informacje będące przedmiotem zainteresowania

Wykonawca może w każdej chwili zmodyfikować i/lub zastąpić niniejszą politykę; polityka ta może, w zależności od przypadku, zastąpić, uzupełnić i/lub zmodyfikować tę, która jest tu obecnie opublikowana. Z tego powodu użytkownicy muszą okresowo przeglądać politykę, aby być na bieżąco.
Użytkownicy mogą kontaktować się z KONTROLEREM za pomocą wewnętrznego serwisu komunikacyjnego sieci społecznościowej lub korzystając z następujących adresów i danych kontaktowych:
AREA COOLING SOLUTIONS SAU
contact@area.es
Użytkownicy mogą również zapoznać się ze standardami i zasadami opublikowanymi przez właściciela sieci społecznościowej w zakresie korzystania z niej.

*Tekst ten ma charakter wyłącznie informacyjny, obowiązującym tekstem jest dokument w języku angielskim.

Ostatnio aktualizowana: 2023/01/17