Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Polityka prywatności i plików cookie

ADMINISTRATOR DANYCH

Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest:

AREA COOLING SOLUTIONS SAU
NIF: A58225798
Adres: CARRER VALENCIA, 17-19 NAVE 4 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA España
Adres poczty elektronicznej: contact@area.es
Strona internetowa: areacooling.com
Numer telefonu: 935 748 240
Zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Barcelonie w tomie 7.635, księga 6.900, folio 086, sekcja 2, strona 88.189 , wpis 1a – ES A58225798.

W AREA COOLING SOLUTIONS SAU, zdajemy sobie sprawę z wagi ochrony Państwa danych osobowych i zobowiązujemy się do ich przetwarzania w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

Celem niniejszej polityki prywatności jest uregulowanie wszystkich aspektów związanych z przetwarzaniem danych różnych użytkowników przeglądających stronę internetową lub podających swoje dane osobowe w różnych formularzach, które można na niej znaleźć.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje, które identyfikują lub mogą identyfikować użytkownika. Za pośrednictwem strony internetowej, w przeznaczonych do tego celu polach, gromadzone są dane osobowe, które Użytkownik nam udostępnia: Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, kod pocztowy, miasto, itp. Ponadto, zbierane są wszystkie dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie przekaże nam za pośrednictwem któregoś z portali społecznościowych, w których jest zarejestrowany. W tym przypadku ustawienia prywatności będą zależały zarówno od konfiguracji, którą ustalił Użytkownik, jak i od warunków samego portalu społecznościowego.

Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, nie oznacza to, że musi on podawać jakiekolwiek informacje o swoich danych osobowych. Jeśli jednak takie informacje zostaną podane, dane te będą przetwarzane zgodnie z prawem i podlegać będą przez cały czas zasadom i prawom zawartym w GDPR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz LOPDGDD 3/2018 z dnia 5 grudnia.

Cel, czas trwania i zasadność przetwarzania:

Będziemy przetwarzać dane przekazane nam przez użytkownika w następujących celach:

 • Aby zająć się wnioskiem lub prośbą użytkownika złożoną za pomocą formularzacontact na stronie internetowej. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby umożliwić nam przetwarzanie i zarządzanie jego wnioskiem, zapytaniem lub jakąkolwiek prośbą złożoną za pomocą wspomnianego formularza. Będziemy przechowywać te dane przez czas niezbędny do spełnienia żądania oraz przez czas określony przepisami prawa, przy czym minimalny okres przechowywania wynosi 3 lata.
 • Podstawą legalności przetwarzania danych będzie zgoda udzielona przez użytkownika w momencie zaznaczenia pola akceptacji naszej polityki prywatności przed wysłaniem wniosku. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem.
  W celu obsługi i zarządzania zakupami dokonanymi przez użytkownika za pomocą formularza zakupowego na stronie internetowej. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu umożliwienia nam realizacji zamówienia, a następnie płatności za produkty i usługi oferowane na stronie internetowej. Dane te będziemy przechowywać przez okres trwania stosunku umownego między stronami oraz przez czas określony przepisami prawa w celu wypełnienia obowiązków podatkowych.Podstawą legalności przetwarzania danych będzie wykonanie umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Jeśli użytkownik nie poda swoich danych osobowych, nie będzie można zarządzać jego zakupem, a żądana usługa nie będzie mogła być świadczona.
 • W celu zapisania porzuconego koszyka i przypomnienia Użytkownikowi, że pozostawił produkt w koszyku, w przypadku, gdy zainicjował zakup poprzez podanie adresu e-mail. Dane osobowe będą przechowywane od momentu dodania przez Użytkownika wybranego produktu do koszyka do momentu potwierdzenia przez niego tego faktu przez okres nie dłuższy niż pięć dni.Podstawą legalności przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu w jak największym stopniu zakupu produktu, którym Użytkownik wykazał zainteresowanie dodając go do koszyka.
 • W celu wysyłania okólników i newsletterów dotyczących produktów AREA COOLING SOLUTIONS SAU. Gdy mamy zgodę użytkownika, zbieramy i przetwarzamy jego dane osobowe w celu wysyłania mu informacji o naszych produktach i usługach. Dane te będziemy przechowywać tak długo, jak długo użytkownik nie cofnie zgody na ich przetwarzanie, przez czas określony przepisami prawa i przez okres co najmniej 3 lat.
 • Podstawą legalności przetwarzania danych będzie zgoda wyrażona przez użytkownika w momencie zaznaczenia pola akceptacji naszej polityki prywatności przed zapisaniem się do newslettera w formularzu przewidzianym do tego celu na stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • W celu sporządzania profili. Zbieramy dane analityczne dotyczące zakupów dokonywanych przez użytkownika oraz jego zainteresowań i preferencji. Dzięki temu możemy zaoferować mu produkty i usługi, które mogą go zainteresować. Dane te przechowujemy tak długo, jak długo użytkownik nie odwoła swojej zgody na ich przetwarzanie, przez czas określony przepisami prawa i przez okres co najmniej 3 lat.Podstawą prawną do sporządzania profili jest zgoda użytkownika, udzielona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem.
 • W celu poprawy doświadczenia użytkownika podczas przeglądania strony internetowej. Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo użytkownik nie wycofa swojej zgody na ich przetwarzanie poprzez usunięcie plików cookie, przez czas określony przepisami prawa i przez okres co najmniej 3 lat.Uzasadnioną podstawą do poprawy przeglądania strony internetowej jest zgoda wyrażona przez użytkownika podczas akceptacji plików cookie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem.
 • Wykorzystanie geolokalizacji do określania dostępności produktów regionalnych: Używamy geolokalizacji użytkownika, za jego uprzednią zgodą, aby oferować lepszą obsługę dotyczącą dostępności produktów w jego regionie. Nie przechowujemy danych geolokalizacyjnych użytkownika w naszych systemach. Dane będą używane tylko do ułatwienia natychmiastowych i odpowiednich ofert produktowych i nie będą przechowywane poza bieżącą sesją. Prawną podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika, która musi być wyraźnie udzielona przez użytkownika przed użyciem usług geolokalizacyjnych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, nie wpływając na legalność przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej wycofaniem.
 • Aby zarządzać naszymi sieciami społecznościowymi i wysyłać użytkownikom informacje o naszych działaniach i produktach. Będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo użytkownik nie odwoła swojej zgody na ich przetwarzanie, przez czas określony przepisami prawa i przez minimalny okres 3 lat.Uzasadnioną podstawą do zarządzania naszymi sieciami społecznościowymi i wysyłania użytkownikom informacji o naszych działaniach i nowych funkcjach jest zgoda, którą otrzymaliśmy w tym celu. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem.
 • Zarządzanie usługą czatu “Obsługa klienta” oferowaną na naszej stronie internetowej w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług/produktów. W celu ciągłej poprawy jakości naszej obsługi klienta, zapisujemy historię czatu w celach analizy i poprawy. Zapisy te są usuwane po ich ocenie i po upływie czasu określonego przepisami prawa, przy czym minimalny okres ich przechowywania wynosi 3 lata. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona nam na korzystanie z usługi. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przenoszenie lub przekazywanie danych osobowych oraz transfery międzynarodowe:

Dane użytkownika nie będą przekazywane ani komunikowane stronom trzecim, chyba że istnieje obowiązek prawny, ani tym usługodawcom związanym z Administratorem, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane.

Dane nie będą przekazywane za granicę; jeśli w jakimkolwiek momencie będzie to konieczne, użytkownik zostanie o tym poinformowany w celu uzyskania jego zgody.

Aktualizacja danych
Abyśmy mogli aktualizować dane osobowe, użytkownik musi nas zawsze informować o wszelkich zmianach tych danych; w przeciwnym razie nie możemy ponosić odpowiedzialności za prawdziwość danych.
Użytkownik gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i gwarantuje, że wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością, aktualne i dokładne. Jest on zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Dane osób trzecich

Jeśli użytkownik udostępnia dane osób trzecich w jakimkolwiek celu AREA COOLING SOLUTIONS SAU, gwarantuje, że uzyskał te dane zgodnie z prawem, poinformował wcześniej zainteresowane strony, uzyskał ich zgodę na ich przekazanie oraz, że przekazane informacje są dokładne i prawdziwe.

Obowiązkowy charakter wymaganych informacji

Wszystkie nasze formularze są oznaczone gwiazdką (*), aby wskazać, które dane są obowiązkowe. Jeśli użytkownik nie wypełni tych pól lub nie zaznaczy pola polityki prywatności, informacje nie zostaną wysłane.

Używanie haseł

Aby uzyskać dostęp do swojego konta, UŻYTKOWNIK musi “ZALOGOWAĆ SIĘ” i podać adres e-mail oraz hasło wygenerowane w formularzu rejestracyjnym zgodnie z zasadami złożoności ustalonymi w danym momencie w sieci.
Użytkownicy są odpowiedzialni za odpowiednie przechowywanie i poufność identyfikatorów i/lub haseł, które wybrali podczas rejestracji, i zobowiązują się nie przekazywać ich osobom trzecim, ani nie zezwalać na dostęp do nich osobom postronnym.
Podobnie, obowiązkiem użytkownika będzie natychmiastowe powiadomienie Kontrolera o każdym fakcie, który pozwala na niewłaściwe wykorzystanie identyfikatorów i/lub haseł, takich jak kradzież, utrata lub nieuprawniony dostęp do nich, w celu przystąpienia do jego natychmiastowego anulowania.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania potwierdzenia dotyczącego ich przetwarzania, a także kopii przetwarzanych danych osobowych. Mają Państwo prawo do ich aktualizacji i żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub żądania usunięcia danych, jeżeli nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz sprzeciwić się ich przetwarzaniu poprzez cofnięcie zgody, a także skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Podobnie, mają Państwo prawo nie być podmiotem decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Możesz skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami CARRER VALENCIA, 17-19 NAVE 4, – 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona). E- mail: contact@area.es
Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie są należycie przestrzegane, masz prawo złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych www.aepd.es.

Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Każda osoba podająca dane za pośrednictwem formularzy na tej stronie internetowej i wyrażająca zgodę na ich przetwarzanie oświadcza, że ma ukończone 14 lat. Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej jest zabronione dla osób poniżej 14 roku życia. Jeżeli w dowolnym momencie Administrator Danych Osobowych stwierdzi, że osoba poniżej 14 roku życia podała dane osobowe, dane te zostaną usunięte. Ponadto, rodzice lub opiekunowie mogą w każdym przypadku zwrócić się pisemnie do AREA COOLING SOLUTIONS SAU w celu zablokowania konta dostępu utworzonego przez osoby niepełnoletnie, które zarejestrowały się poprzez sfałszowanie swojej tożsamości.

Sieci społecznościowe

Celem narzędzi społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, itp. lub innych sieci społecznościowych jest zapewnienie widoczności i rozpowszechnianie działań, które mają miejsce w naszej organizacji. Te narzędzia społecznościowe przechowują dane osobowe na serwerach odpowiednich usług i są regulowane przez ich własną politykę prywatności. Zaleca się przejrzenie i zapoznanie się z warunkami użytkowania i polityką prywatności sieci społecznościowej w momencie rejestracji, biorąc pod uwagę różne możliwości konfiguracji dotyczące prywatności profilu użytkownika w sieci społecznościowej. Ponadto, Kontroler zastrzega sobie prawo do usunięcia ze swoich sieci społecznościowych wszelkich opublikowanych przez osoby trzecie informacji, które naruszają prawo, zachęcają do jego naruszenia lub zawierają wiadomości naruszające godność ludzką lub instytucji. Podobnie, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zgłoszenia profilu autora takich treści.

Cookies:

Plik cookie to mały plik, który jest pobierany i przechowywany na komputerze użytkownika, gdy ten wchodzi na stronę internetową. Cookies umożliwiają stronie internetowej, między innymi, przechowywanie i odzyskiwanie informacji na temat zwyczajów przeglądania strony przez użytkownika lub jego komputera oraz, w zależności od informacji, które zawierają i sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze swojego komputera, mogą być wykorzystywane do rozpoznawania użytkownika.
Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia generowania plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w swojej przeglądarce. Więcej informacji można uzyskać czytając naszą Politykę Cookies.

Oświadczenie o ochronie prywatności:

Wykorzystanie technologii SalesViewer®:

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH na podstawie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (sekcja 6 ust. 1 lit. f GDPR) w celu gromadzenia i zapisywania danych w celach marketingowych, badania rynku i optymalizacji.

W tym celu stosuje się kod oparty na javascript, który służy do przechwytywania danych związanych z firmą i zgodnie z użytkowaniem strony internetowej. Dane przechwycone za pomocą tej technologii są szyfrowane w nie dającej się odzyskać funkcji jednokierunkowej (tzw. hashing).

Dane te są natychmiast pseudonimizowane i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających stronę.

Dane przechowywane przez Salesviewer zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji zamierzonego celu i nie ma prawnych zobowiązań do ich przechowywania.

Zapisywanie i przechowywanie danych można w każdej chwili uchylić ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość, klikając na https://www.salesviewer.com/opt-out, aby uniemożliwić SalesViewer® zapisywanie Twoich danych. W takim przypadku na Państwa urządzeniu zostanie zapisany plik cookie opt-out dla tej strony internetowej. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce, konieczne będzie ponowne kliknięcie na ten link.

*Tekst ten ma charakter wyłącznie informacyjny, obowiązującym tekstem jest dokument w języku angielskim.

Ostatnio aktualizowana: 2023/01/17