Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Frequently Asked Questions

iCOOL Agregaty skraplające z przemiennikiem częstotliwości Area

1
Czym jest technologia inwerterowa?

Technologia inwerterowa umożliwia optymalną kontrolę temperatury towarów i zawsze zapewnia dokładny stopień wymaganej wydajności chłodniczej. Dodatkowo pozwala na utrzymanie optymalnego ciśnienia parowania, aby uzyskać lepszą sprawność obwodu chłodniczego.
Jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów o dużych wahaniach obciążenia, takich jak sklepy sąsiedzkie, supermarkety …
Regulacja wydajności odbywa się dzięki regulacji ciśnienia ssania za pomocą przetwornika ciśnienia. Dlatego w zależności od sygnału, który dociera do sterownika falownika inwertera, sprężarka będzie się obracać z większą lub mniejszą prędkością. Zapobiegnie to ciągłemu zatrzymywaniu się i uruchamianiu sprężarki, przyczyniając się tym samym do oszczędności energii i żywotności sprężarki

2
Czym się to różni od regulacji cyfrowej?

W technologii cyfrowej silnik pracuje w sposób ciągły z pełną prędkością, a wydajność jest regulowana przez sterowany cyfrowo mechaniczny odciążacz, który dostosowuje pionowe położenie spirali orbitalnej względem spirali stałej, zmniejszając tym samym jego wydajność.
Natomiast, w technologii inwerterowej moc jest regulowana przez przemiennik prędkości, który reguluje prędkość silnika.
Technologia inwerterowa jest bardziej energooszczędna w warunkach częściowego obciążenia niż technologia cyfrowa. Technologia cyfrowa będzie sprawdzi się lepiej przy określonym obciążeniu, ale nie jest tak energooszczędna, jak porównywalny napęd inwerterowy.

3
Ile parowników mogę zaopatrzyć w jednostki chłodzące iCOOL?

Urządzenie może obsługiwać wiele parowników. Doświadczenie mówie o 10 parownikach na HFC iCOOL i o 7 parownikach na CO2 iCOOL. Istotnym jest to, jaka jest minimalna wymagana wydajność w stosunku do jednostki.

4
Jaka jest minimalna wydajność parownika?

Minimalna wydajność urządzenia musi być dostosowana do wydajności najmniejszego parownika i zakresu wydajności całej instalacji (wszystkich parowników). System wieloparownikowy powinien uwzględniać współczynnik jednoczesności, poziom parowania oraz częstotliwość pracy, np.dla chłodziarek do napojów jest ona inna niż dla otwartych półek.
Jedną z opcji byłoby połączenie kilku usług, tak aby wydajność obu wynosiła tyle co minimalna wydajność jednostki. Ponadto, jeśli mamy tutaj do czynienia z mniejszymi parownikami, istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania wystarczająco dobrej wydajności minimalnej ze względu na współczynnik jednoczesności.

5
Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość pionowa między parownikiem a urządzeniem?

Maksymalna długość w pionie to 10m z odwadniaczami co 2m -3m – dodatkowe informacje w instrukcji

6
Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość w poziomie między parownikiem a urządzeniem?

Maksymalna długość pozioma to 40m lub inna w odosobnionych przypadkach – więcej informacji w instrukcji

7
Jaka jest maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia dla tego urządzenia?

Maksymalna stała temperatura otoczenia wynosi 43ºC

8
Jaka jest minimalna temperatura otoczenia zatwierdzona dla tego urządzenia?

Minimalna temperatura otoczenia wynosi -20ºC dla CO2 iCOOL i -25ºC dla iCOOL z HFC. W przypadku niższej temperatury otoczenia polecamy dodatkowy zestaw o nazwie „ Nordic ”.

9
Czy urządzenie jest wstępnie napełnione substancją chłodzącą?

Nie, nie jest . Wszystkie urządzenia są wypełnione suchym azotem.

10
Czy potrzebuję laptopa lub smartfona do konfiguracji urządzenia podczas uruchamiania?

Są potrzebne przy konfiguracji główngo sterownika CO2 iCool. Smartphone jest wystarczający, natomiast wygodniejszy w użyciu jest komputer. Urządzenie jest standardowo sparametryzowane, mimo to, kilka parametrów powinno być sprawdzonych podczas uruchamiania i dostosowanych w razie potrzeby – na przykład standardowo urządzenie skonfigurowane jest na -10° dla parowania.
Przy konfiiguracji inwertera HFC’s iCOOL, użycie karty SD zainstalowanej w urządzeniu jest wystarczające.

11
Czy powinienem zamontować urządzenie na wibroizolatorach?

Tak, wymagane jest stosowanie wibroizolatorów o nośności odpowiedniej dla wagi urządzenia, podparcie na całej długości nóżek jest wymagane dla urządzeń przekraczających 200 kg, wsparcie punktowe nóżek nie jest zalecane dla urządzeń powyżej 150 kg.

12
Czy jest dostępny dynamiczny układ kontroli ciśnienia skraplacza?

CO2 iCOOL posiada czujnik temperatury otoczenia.
HFC iCool na ten moment go nie ma.

13
Czy mogę podłączyć jurządzenia iCOOL do źródła zasilania o mocy 60 Hz?

Nie jest to możliwe dla urządzeń tandemowych; moc zasilania musi wynosić 380-420V/3ph/50Hz

14
Czy mogę dodać odzysk ciepła do urządzenia?

Tak, jest to możliwe na zamówienie.

15
Czy mogę użyć standardowej karty SD do załadowania/zapisania parametrów w urządzeniu?

Tak, można użyć standardowej karty SD.

16
Jakie języki są dostępne na wyświetlaczu kontrolera?

W HFC wyświetlacz pokazuje tylko parametry numeryczne, bez żadnego konkretnego, zdefiniowanego języka.
Dla iCOOL CO2 opracowano angielski, niemiecki, francuski.

17
Czy tryb awaryjny włącza się automatycznie ?

Nie dzieje się to automatycznie, należy użyć przełącznika -S1, aby wybrać tryb pracy urządzenia.
W CO2 iCool i w iCool z jednym kompresorem i sprężarką BLDC (AVIC) nie ma żadnego trybu bezpieczeństwa.

18
Czy muszę podłączyć pilota do WiFi, okablowania lub karty SIM?

Tak, zdalne sterowanie można połączyć za pomocą WiFi, kabla Ethernet lub karty SIM – w zależności od zamówionej opcji.
W urządzeniach CO2 istnieje możliwość podłączenia za pomocą dowolnego sposobu, ale zalecamy używanie GSM jako najbardziej niezawodnego i niezależnego od infrastruktury sieciowej lokalnych sklepów/innych obiektów.

19
Czy mogę sterować moimi gabinetami i komorami chłodniczymi za pomocą systemu zdalnego sterowania iCOOL?

Tak, można sterować urządzeniem iCOOL oraz maksymalnie 30 innymi sterownikami – gabinetami i komorami chłodniczymi (opcja dla większej liczby pomieszczeń jest również możliwa na życzenie). Kontrolery z tych pomieszczeń muszą mieć Modbus RTU aby móc je podłączyć do systemu zdalnego sterowania.

20
Czy mogę używać własnego systemu zdalnego sterowania wraz z systemem zdalnego sterowania iCOOL?

Musi być to skonsultowane z działem R&D. Nie wszystkie systemy nadają się do połączenia z urządzeniami iCOOL.

21
Czy mogę otrzymywać SMS-y i/lub maile dotyczące alarmów na urządzeniach iCOOL i w gabinetach/komorach chłodniczych?

Tak, można ustawić, które alarmy chcemy otrzymywać SMS-em i/lub pocztą.

22
W iCOOL z więcej niż jedną sprężarką, kiedy druga sprężarka zaczyna działać/włącza się?

Gdy częstotliwość sprężarki inwertora przekroczy 80 Hz oraz, gdy ciśnienie ssania jest większe niż wartość zadana, po 45 sekundach włącza się druga sprężarka, zależy to od zapotrzebowania na chłodzenie.

23
Jakie są inne dodatkowe opcje dostępne dla urządzenia iCOOL?

Dostępne są różne opcje, takie jak: Odzysk ciepła, opcja skandynawska (tego typu urządzenia zalecamy do bardzo niskich temperatur), opcja MAX do montażu w drzwiach ze specjalnym wentylatorem wysokociśnieniowym, wersja morska z materiałami antykorozyjnymi.

24
Czy sprężarka jest chroniona w obrębie przestrzeni roboczej?

Tak, mierzymy temperaturę i ciśnienie dla krytycznych punktów. Jeśli warunki graniczne są przekroczone, przetwornica sprężarki będzie spowalniać lub przyspieszać (w zależności od momentu, w którym pracuje). Wyłączenie jest wymuszane tylko wtedy, gdy ograniczenia nie wprowadzą sprężarki w zakres roboczy.

25
W jaki sposób lubryfikacja sprężarki jest zapewniona?

Jednostki iCOOL mają zintegrowany algorytm powrotu oleju. Funkcja ta generuje także sygnał, który opcjonalnie można połączyć z układem sterowania szafami.

Sprężarki hermetyczne rotacyjne GMCC

1
Czy sprężarka może być używana z innym czynnikiem chłodniczym? 

Może być używana tylko z czynnikiem chłodniczym podanym na tabliczce znamionowej sprężarki

2
Czy konieczne jest użycie przekaźnika kontroli faz? 

Nie, sprężarki GMCC są jednofazowe.

3
Jaka jest różnica między sprężarką rotacyjną pojedynczą a podwójną? 

Mniejsze wibracje. Drgania sprężarki rotacyjnej podczas pracy można podzielić na dwa źródła: drgania w kierunku promieniowym obudowy cylindrycznej wynikające z braku wyważenia masowego w układzie obrotowym wirnika wału, oraz drgania w kierunku obrotowym wynikające z pulsacji sprężonego gazu chłodniczego.
Brak równowagi masowej w układzie obrotowym wirnika wału jest kompensowany przez zainstalowanie ciężarków równoważących w górnej i dolnej części wirnika, aby utrzymać w równowadze niezrównoważoną siłę obrotu i siłę momentu.

4
Co oznacza płaszcz wysokociśnieniowy?

Sprężarki rotacyjne są sprężarkami z płaszczem wysokociśnieniowym. Czynnik chłodniczy zasysany jest bezpośrednio do komory sprężania. Sprężony czynnik po sprężeniu jest odprowadzany do obudowy sprężarki gdzie następuje wytrącenie oleju poprzez nagłą zmianę prędkości gazu. Dlatego też płaszcz pełni funkcję separatora oleju, umożliwiając korzystne smarowanie przy niewielkiej ilości oleju tłoczonego ze sprężarki do skraplacza.

5
Jaka jest funkcja akumulatora? 

Funkcją akumulatora jest ochrona sprężarki przed nadmiarem czynnika chłodniczego, oleju lub zanieczyszczeniami na ssaniu.

6
Jaka jest żywotność? 

200000 cykli lub mniej, 5 minut lub dłużej w każdym cyklu (ON: 2 minuty lub dłużej,OFF:2 minuty dłużej).

7
Jaki jest dopuszczalny kąt nachylenia?

Sprężarka powinna pracować przy nachyleniu do 5º