Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Chłodnice

Chłodnice podfufitowe, trapezowe, kubiczne, przemysłowe oraz z podwójnym wydmuchem, w zakresie wydajności od 0,7 do 91 kW.

0