Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

Sprężarki BRISTOL: Hermetyczne sprężarki tłokowe do klimatyzacji i pomp ciepła z czynnikiem R407C. Sprężarki niskotemperaturowe z czynnikiem R404a.

Typoszereg H

Sprężarki średnio i wysokotemperaturowe. Wydajność chłodnicza od 3,8 kW do 61,8 kW

Typoszereg L

Sprężarki niskotemperaturowe. Wydajność chłodnicza od 0,7 kW do 3,4 kW

Typoszereg R

Sprężarki średniotemperaturowe. Wydajność chłodnicza od 5,7 kW do 12,9 kW

Tutaj znajdziesz listę produktów Bristol: Spreżarki hermetyczne tłokowe