Specjaliści w zaawansowanych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych

iCOOL LOOP MT/LT

‘- Zakres wydajności 1 – 9 kW przy -5/40ºC

– Sprężarki typu BLDC

– System Master/Slave

– Zarządzanie – do 8 odbiorników

– Krokowe i impulsowe zawory rozprężne obsługiwane przez sterowniki Slave

– Obieg wtórny do 50ºC

1