Zdecentralizowany system chłodniczy do zastosowań komercyjnych

Decentralized solution with iCOOL CO2

Koncepcja systemu zdecentralizowanego

System zdecentralizowany to koncepcja instalacji chłodniczej składającej się z kilku agregatów skraplających, takich jak iCOOLTM CO2 oraz iCOOLTM HFC, połączonych z różnymi urządzeniami chłodniczymi i mroźniczymi. Mogą to być komory lub meble o różnej wielkości i pojemności. Dodatkowym elementem systemu zdecentralizowanego może być system odzysku ciepła kompatybilny z agregatami skraplającymi iCOOLTM CO2 i HFC. Aby zarządzać sprawną kontrolą operacyjną całego systemu, można go uzupełnić o system zdalnego monitorowania i obsługi prewencyjnej z wykorzystaniem area cloud.

Przykładowa koncepcja złożonego zdecentralizowanego rozwiązania dla zastosowania w supermarketach jest pokazana i wyjaśniona na nagraniu:

Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika, niskiemu zużyciu energii, szybkiemu uruchomieniu i łatwej konserwacji, iCOOLTM CO2/HFC firmy Area Cooling Solutions jest idealnym rozwiązaniem dla sklepów, hoteli, restauracji, firm kateringowych czy stacji paliw.

Główne korzyści wynikające z zastosowania zdecentralizowanych systemów chłodniczych

W dzisiejszych zastosowaniach komercyjnych zastąpienie systemów wielosprężarkowych (powerpack) zdecentralizowanymi systemami chłodzenia skutkuje oszczędnością energii, bardziej precyzyjną regulacją temperatury (lepsza jakość produktu) oraz zwiększeniem bezpieczeństwa pracy. Redundancja systemu agregatów skraplających zapewnia bezpieczeństwo pracy instalacji. W przypadku systemu zdecentralizowanego – remodeling instalacji i wymiana sprzętu może być wykonana stopniowo, część po części, bez konieczności zatrzymywania działalności obiektu.

Dzięki opcji odzysku ciepła można obniżyć koszty energii, odzyskując ciepło z wysokociśnieniowego systemu chłodzenia na przykład do ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

Główne zalety aplikacji zdecentralizowanych zebrano w tabeli:

Wyższa niezawodność Mniejsze koszty eksploatacji
Podział systemów chłodzenia. Nie ma ryzyka całkowitego wyłączenia, jak w przypadku
rozwiązań scentralizowanych.
W 100% przetestowane z czynnikiem chłodniczym w fabryce.
Zmniejszone zużycie energii dzięki zoptymalizowanej parametryzacji parowników.
Mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym w danym obiegu.
Szybciej i łatwiej Dostosowane do Twoich potrzeb

Kompaktowe, lekkie urządzenie typu Plug&Play.

Mniejsze średnice i krótsze rurociągi.

Możliwość zwiększenia powierzchni sprzedażowej

Modułowe rozwiązanie pozwalające na remodeling krok po kroku, bez zamykania sklepu.

Przykład: zastąpienie starej instalacji z zespołem sprężarkowym na zdecentralizowany system agregatów iCOOL

Zgodnie z dyrektywą EcoDesign producenci szaf chłodniczych są zobowiązani do zwiększenia efektywności energetycznej swoich produktów. Aby osiągnąć wymagania, wdrażają energooszczędne rozwiązania, takie jak drzwi do mebli chłodniczych. Umożliwia to zmniejszenie zapotrzebowania na chłodzenie całego supermarketu o co najmniej 50%, przy znacznym spadku zużycia energii.

Grafika informacyjna przedstawia przykład typowego sklepu o powierzchni 1000m2 o zapotrzebowaniu 60 kW (chłodzenie) i 8 kW (mrożenie) po wymianie standardowych mebli na meble chłodnicze z drzwiami, zgodne z wymaganiami EcoDesign. Zmniejszone zapotrzebowanie na chłodzenie umożliwia zastąpienie starego systemu wielosprężarkowego bardziej niezawodnym rozwiązaniem zdecentralizowanym.

Agregaty skraplające iCOOL CO2 lub HFC jako główna część systemu zdecentralizowanego

Agregat transkrytyczny iCOOLTM CO2 to zrównoważone rozwiązanie zaprojektowane dla naturalnego, przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego R744. Dzięki technologii inwerterowej i zaawansowanemu systemowi sterowania zapewnia znaczną oszczędność energii, co jest istotną cechą w dobie gwałtownego wzrostu jej kosztów. Dzięki zintegrowanej, odpowiednio przewymiarowanej chłodnicy gazu nasze urządzenia mogą pracować w temperaturze otoczenia do 43°C, zachowując płynną pracę i nie wchodząc w stan alarmu.

Agregaty iCOOLTM CO2 są standardowo wyposażone w aktywny system zarządzania olejem, automatykę bezpieczeństwa oraz zdalny monitoring. Te agregaty transkrytyczne wyróżniają się również cichą pracą. W przypadku zastosowań chłodniczych mogą pracować w zakresie wydajności od 1,8 do 30 kW, a w przypadku zastosowań mroźniczych w zakresie od 1,7 do 10 kW.

Inwerterowe agregaty skraplające iCOOLTM HFC dzięki dużemu zakresowi regulacji wydajności i zgodności z wieloma czynnikami chłodniczymi mogą być stosowane w wielu komercyjnych aplikacjach chłodniczych. W przypadku zastosowań chłodniczych mogą pracować w zakresie wydajności od 0,5 do 42 kW, a w przypadku zastosowań mroźniczych w zakresie od 0,5 do 14 kW.

Podsumowanie

Inwerterowe agregaty skraplające iCOOLTM CO2 lub iCOOLTM HFC to doskonałe rozwiązanie dla zdecentralizowanych systemów chłodzenia. Redundancja agregatów chłodniczych zapewnia zwiększone bezpieczeństwo pracy i bardziej precyzyjną regulację, co podnosi jakość chłodzonego towaru. Dzięki rozwiązaniu zdecentralizowanemu zmniejszamy napełnienie czynnikiem chłodniczym i średnice rurociągów. To modułowe rozwiązanie umożliwia również łatwy remodeling, bez konieczności zatrzymywania działalności obiektu.

Zobacz więcej