Rozwiązywanie problemów – przykładowe błędy w instalacjach chłodniczych CO2

Refrigeration installations service man

Wprowadzenie

Projektowanie i wykonywanie instalacji chłodniczych CO2 wymaga specjalistycznej wiedzy i wyobraźni. Taka instalacja składa się z trzech podstawowych części: transkrytycznego agregatu skraplającego CO2, rurociągu ssawnego i cieczowego oraz parownika dedykowanego do pracy z tego typu czynnikiem chłodniczym.

W celu zapewnienia odpowiedniej pracy takiej instalacji, każdy z tych podzespołów powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi normami, informacjami zawartymi w instrukcji obsługi, a także przy zachowaniu najlepszych praktyk wynikających z doświadczenia oraz inżynierskiej wiedzy.

Przykładowe błędy

Na jakość pracy instalacji chłodniczej CO2 często wpływa sposób posadowienia agregatu skraplającego, prowadzenia rurociągu ssawnego, rodzaju zastosowanych materiałów i komponentów, oraz jakości wykonanych połączeń lutowanych.

W tym artykule przedstawiamy błędy, które często spotykane są na instalacjach CO2. Dla każdego błędu zaproponowano rekomendowane rozwiązanie, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się różnego rodzaju awarii.

Kliknij w przycisk pod każdą ikoną, aby wyświetlić szczegóły

Zobacz więcej