Skraplacz

Air condenser

Skraplacz

W skraplaczu następuje kondensacja czynnika chłodniczego, który wpływa do tego wymiennika w stanie gazowym pod wysokim ciśnieniem, z energią pobraną w parowniku i sprężarce. 

Temperatura skraplania czynnika chłodniczego przy określonym ciśnieniu jest wyższa niż temperatura medium chłodzącego skraplacz. W procesie wymiany ciepła czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem skrapla się z pary do postaci nasyconej cieczy. Oddanie energii i skraplanie czynnika chłodniczego umożliwia dalszy przepływ przez linię cieczową w kierunku zaworu rozprężnego i parownika, rozpoczynając kolejny cykl chłodzenia. W praktycznych zastosowaniach często pożądane jest, aby czynnik chłodniczy w postaci ciekłej, wychodził ze skraplacza o temperaturze jeszcze niższej niż temperatura skraplania. Nazywa się to dochłodzeniem. 

Wydajność skraplacza zależy od różnicy temperatur dT. W przypadku skraplaczy chłodzonych powietrzem, mówimy o różnicy między temperaturą skraplania czynnika chłodniczego a temperaturą otaczającego powietrza. Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia wzrasta dT, co powoduje wzrost wydajności skraplacza.  

Zobacz więcej