Polityka społecznościowa

1.Informacja o administratorze w zakresie przetwarzania danych umieszczonych na oficjalnej stronie internetowej AREA COOLING SOLUTIONS SAU na portalu społecznościowym

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia (GDPR) i Ustawie organicznej (ES) 3/2018, z dnia 5 grudnia (LOPDGDD), AREA COOLING SOLUTIONS SAU, zwana dalej Administratorem, pragnie poinformować użytkowników tej sieci społecznościowej o swojej polityce dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych tych osób, które dobrowolnie uzyskują dostęp do oficjalnej strony internetowej ZAMAWIAJĄCEGO i korzystają z niej. Gdy użytkownicy uzyskują dostęp do tej oficjalnej strony internetowej KONTROLERA i korzystają z niej, oznacza to, że wyraźnie akceptują niniejszą politykę prywatności i wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z jej postanowieniami.

 

2.Dane osób niepełnoletnich i prawnie niezdolnych do wyrażenia zgody

Dostęp do tej sieci społecznościowej i rejestracja w niej są zabronione dla osób poniżej czternastego (14) roku życia. Podobnie, osobom poniżej czternastego (14) roku życia zabrania się również dostępu do oficjalnej strony internetowej ZAMAWIAJĄCEGO i korzystania z niej. Jeżeli użytkownik jest niezdolny do czynności prawnych, to WYKONAWCA informuje go niniejszym, że uzgodniona pomoc jego rodzica lub opiekuna prawnego, lub jego przedstawiciela prawnego jest konieczna dla uzyskania dostępu i korzystania z niniejszej oficjalnej strony internetowej WYKONAWCY. WYKONAWCA będzie wyraźnie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, jaka może wynikać z korzystania z jego oficjalnej strony internetowej przez osoby niepełnoletnie i niezdolne do czynności prawnych, przy czym odpowiedzialność ta spoczywa w każdym przypadku na ich przedstawicielach prawnych.

 

3.Identyfikacja celu biznesowego kontrolera plików

Użytkownik zostaje poinformowany, że KONTROLER, z siedzibą w CARRER VALENCIA, 17-19 NAVE 4, – 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona), jest administratorem plików i przetwarzania, za pomocą którego dane osobowe użytkownika są gromadzone i przechowywane w wyniku rejestracji użytkownika na oficjalnej stronie internetowej KONTROLERA i korzystania z niej na tym portalu społecznościowym, bez uszczerbku dla przetwarzania, za które odpowiedzialny jest właściciel portalu społecznościowego, w którym znajduje się nasza strona.

 

4.Cele, dla których gromadzone są dane osobowe, informacje i zgody

.
Dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez użytkownika WYKONAWCY, za pośrednictwem jego oficjalnej strony internetowej, będą stanowiły część procesu przetwarzania danych, za który odpowiedzialny jest WYKONAWCA. Celem tego przetwarzania jest oferowanie użytkownikowi informacji o WYKONAWCY, za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, SMS-ów, społeczności społecznych lub jakiegokolwiek innego nośnika elektronicznego lub fizycznego, obecnego lub przyszłego, co umożliwia wysyłanie komunikatów handlowych i biuletynów do subskrybowanych użytkowników, wymianę informacji z WYKONAWCĄ i innymi użytkownikami oraz nawiązywanie komunikacji ze stronami trzecimi.
Użytkownik może swobodnie korzystać z oficjalnej strony internetowej WYKONAWCY, z tej sieci społecznościowej, a w konsekwencji, jeżeli użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie swoich danych do tych celów, to nie może z niej korzystać ani podawać swoich danych osobowych.
Użytkownik może korzystać z tej oficjalnej strony internetowej WYKONAWCY do dzielenia się tekstami, zdjęciami, filmami wideo oraz innymi rodzajami informacji i/lub treści, które będą podlegać zarówno niniejszej polityce, jak i Standardom i Warunkom obowiązującym na Platformie. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie publikowane przez niego treści są zgodne z obowiązującymi przepisami, niniejszą polityką i Standardami Platformy.
Użytkownik może publikować na tej oficjalnej stronie internetowej WYKONAWCY wyłącznie dane osobowe, fotografie i informacje lub inne treści, których jest właścicielem lub posiadaczem, lub do których uzyskał upoważnienie stron trzecich.
WYKONAWCA będzie miał prawo do usunięcia z tej oficjalnej strony internetowej – jednostronnie i bez uprzedniej komunikacji lub autoryzacji użytkownika – wszelkich treści opublikowanych przez użytkownika, jeśli naruszają one lub łamią obowiązujące przepisy, standardy określone w niniejszej polityce oraz Standardy Platformy.

 

5.Identyfikacja odbiorców, do których ZAMAWIAJĄCY zamierza przesyłać lub przekazywać dane

Użytkownik jest informowany, że wszelkie informacje i treści opublikowane na oficjalnej stronie internetowej WYKONAWCY w sieci społecznościowej mogą być widziane przez wszystkich innych użytkowników oficjalnej strony internetowej i platformy sieci społecznościowej. W związku z tym wszelkie informacje i treści publikowane przez użytkownika na oficjalnej stronie internetowej WYKONAWCY w sieci społecznościowej będą przekazywane innym użytkownikom z samej natury tej usługi.
ZAMAWIAJĄCY zamierza przekazywać lub podawać dane sądom, trybunałom, organom administracji publicznej i właściwym władzom o charakterze administracyjnym tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy.

 

6.Inni dostawcy usług stron trzecich

ZAMAWIAJĄCY informuje użytkownika, że firma ta jest jedynie administratorem danych i gwarantuje poufność, bezpieczeństwo i przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą polityką w odniesieniu do tych danych użytkownika o charakterze osobowym, które gromadzi za pośrednictwem tej oficjalnej strony internetowej na tej sieci społecznościowej; nie ponosi żadnej odpowiedzialności za późniejsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, które może zostać przeprowadzone przez właściciela sieci społecznościowej lub zewnętrznych dostawców usług społeczeństwa informacyjnego, którzy mogą uzyskać dostęp do tych danych poprzez świadczenie swoich usług lub wykonywanie swojej działalności, strony trzecie tworzące hiperłącza do sieci społecznościowej lub tych kontrolerów, do których WŁAŚCICIEL odsyła użytkowników zarejestrowanych na tej oficjalnej stronie internetowej za pomocą hiperłączy.

 

7.Jakość danych

ZAMAWIAJĄCY informuje użytkowników, że – o ile nie istnieje prawnie ustanowiona reprezentacja – żaden użytkownik nie może posługiwać się tożsamością innej osoby i przekazywać jej danych osobowych; użytkownicy muszą zawsze pamiętać, że mogą podawać wyłącznie dane osobowe odpowiadające ich własnej tożsamości, które muszą być odpowiednie, właściwe, aktualne, dokładne i prawdziwe. W każdym przypadku użytkownicy muszą szanować prywatność stron trzecich, niezależnie od tego, czy są one użytkownikami sieci społecznościowej lub oficjalnej strony internetowej ZAMAWIAJĄCEGO, czy też nie, we wspomnianej sieci społecznościowej.

 

8.Prawa przysługujące podmiotowi danych:

 

    • Prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie

 

    • Prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

.

    • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (agpd.es), jeśli uważasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

9.Inne informacje będące przedmiotem zainteresowania

WYKONAWCA może w każdej chwili zmodyfikować i/lub zastąpić niniejszą politykę; polityka ta może, w zależności od przypadku, zastąpić, uzupełnić i/lub zmodyfikować tę, która jest tu obecnie opublikowana. Z tego powodu użytkownicy muszą okresowo przeglądać politykę, aby być na bieżąco.
Użytkownicy mogą kontaktować się z WYKONAWCĄ za pomocą wewnętrznego serwisu komunikacyjnego sieci społecznościowej lub korzystając z następujących adresów i danych kontaktowych:
AREA COOLING SOLUTIONS SAU
contact@area.es
Użytkownicy mogą również zapoznać się ze standardami i zasadami opublikowanymi przez właściciela sieci społecznościowej, dotyczącymi korzystania z niej.

 

*Tekst ten ma charakter wyłącznie informacyjny, obowiązującym tekstem jest dokument w języku angielskim.

Ostatnio aktualizowana: 2023/01/17